събота, 14 януари 2017 г.

Зеленчукова борса с.Плодовитово

Завършихме успешно Етап 1 от изграждането на борса за плодове и зеленчуци и пътното включване на обекта.
Фирмата участва от нулев цикъл на създаването на обекта , което включваше, верикална планировка вън и вътре, ВиК, Груб строеж, топлоизолация на всички вътрешни настилки, Шлайфан бетон за високо натоварване в предприятието и ресан бетон за външна настилка. 
Пътната  връзка  за включване на обекта в главния път включва изработването и монтажа на 22м  отводнителен канал  и отвеждането му,  вертиклана планировка,бордюри  и двойно армирана бетонова настилка за основа преди асфалта.


неделя, 4 януари 2015 г.

Етапи на изграждане на епоксиден,полиуретанов под

Екипът  на Екострой Чакалови ЕООД има за цел да  популяризира етапите на изграждането на  един епоксиден или полиуретанов под върху вече съществуваща ни бетонова основа.
В статията  ни "Стъпки на репарация на бетонова настилка" ние вече Ви запознахме с предварителната обработка на настилката, а именно  

 • ЕТАП 1 от изграждането на подова настилка е диамантено фрезоване или шлайфане , където трябва да се добие гладка  основа, която позволява нанасянето на следващи слоеве.
 • ЕТАП 2 : запълването на всички пукнатини и каверни по основата  и изчакването им да изсъхнат  напълно. 
 • ЕТАП 3: Вече може да пристъпим към полагането на първия  слой, който има за цел да направи добра спойка/сцепление между добре почистената бетонова основа и положения епоксиден грунд.


Доброто опесъчаване  на епоксидния грунд е гаранция за добро сцепление със следващия слой.


 • ЕТАП 4   при него трябва да направим избор за какви цели ще се използва помещението  и след това да се насочим към грапава(антислип система) или гладка система . 
  • Полагането на гладка  полиуретанова или епоксидна система   би имала този ефект (за производствени цели препоръчителен размер от 2-4 мм)

  • полагането на противо плъзгаща антислип система  би изглеждала така при препоръчителен размер 3-8ммУсловието за изграждане на този тип настилки е винаги влажност на основата до 4%. Това ни гарантира, че нашата настилка ще има добро сцепление с основата, което е един от най важните фактори. Този вид подове се използват в предприятия  за хранително-вкусовата промишленост, млекопреработвателни предприятия, рибната промишленост  , технологични центрове на ИТ компании , електро преработвателни  предприятия.
четвъртък, 20 март 2014 г.

Стъпки на репарация на бетонова настилка

Процес на  репариране на стара вътрешна бетонова настилка 

  • Първоначален вид на старата настилка

  • Сухо диамантено шлайфане 


  • Репарация на каверни по бетоновата настилка и фуги


  • Диамантено шлайфане за заглаждане на настилката


  • Епоксидна запечатка 

  сряда, 19 март 2014 г.

  Репариране на бетонова настилка

  Ние предлагаме саниране на старата бетонова настилка , която е вече  с каверни и амортизирана горна повърхност.  Взависимост от компрометираните зони съществуват различни  способи за  репариране. 
  Съществуват няколко варианта:
   
  • при амортизиран  горен слой на бетоновата настилка ние предлагаме фрезоване на повърхността за премахване на отслабените участъци, няколко кратно диамантено шлайфане с различна финност на абразивните инструменти и импрегниране или изграждане на тънкослойна епоксидна  запечатка с цел предпазването на бетона от соли и други агресанти.

  • при обрушени делатационни и конструктивни фуги Ви предлагаме делатационните фуги да се заменят с нови  или да се премостят чрез професионалните решения на Сика, а разрушенията по конструктивните фуги да  бъдат репарирани, чрез механично почистване  и репариране с материали на епоксидна основа или циментов полимер.

        Предлаганите от Екострой- Чакалови решения за възстановяване на бетонови подове обхващат цялата гама от проблеми които възникват с индустриалните бетонови подове.

  сряда, 22 август 2012 г.


           Бетонът  като материал е доказателство за здравина и якост на настилката, а след направената му допълнителна обработка с единични и двойни ротационни заглаждачи   се получава новата шлайфана настилка.
  Шлайфаният бетон се превърна в най-предпочитаната  настилка  за всички  търговски и складови помещения, предприятия,  подземни и наземни паркинги , автосервизи , пристанища и др. Експлоатационните качества на настилката я правят предпочитаният продукт от клиентите, защото  се получава продукт с гладко покритие, лесно за почистване и без прах. Тези свойства сами по себе си са  идеалните за производствени, складови и обществени дейности.
    

  вторник, 21 юни 2011 г.

  Шлайфания бетон не остарява

  Шлайфаният бетон продължава да бъде най-предпочитания и евтин начин да се съчетаят здравина, качество на настилката и задоволяване нуждите на потребителите. През изминалите месеци реализирахме складове за дистрибуция на алкохол и сухи храни на ЕЛМА ООД,автосервиз,складове за съхранение на семана и зърно и много пътища около сгради и др.

  неделя, 13 февруари 2011 г.

  Стартира новия сайт на фирмата  Днес стартира новият обновен сайт на фирма Екострой Чакалови ЕООД , който е изпълнен изцяло да задоволи потребностите и нуждите на потребители и фирми.