четвъртък, 2 септември 2010 г.

Шлайфан бетон на кк. Камчия


Завърши успешно изпълнението на настилката от шлайфан бетон на подземните гаражи на тяло А и всички покриви на обект ДОЛ РАДУГА кк.Камчия. Всички настилки бяха изпълнени по проект с голяма прецизност. През престоя ни на обекта ние бяхме ангажирани и с изпълнението на делатационни фуги между всички тела на комплекса.