неделя, 4 януари 2015 г.

Етапи на изграждане на епоксиден,полиуретанов под

Екипът  на Екострой Чакалови ЕООД има за цел да  популяризира етапите на изграждането на  един епоксиден или полиуретанов под върху вече съществуваща ни бетонова основа.
В статията  ни "Стъпки на репарация на бетонова настилка" ние вече Ви запознахме с предварителната обработка на настилката, а именно  

  • ЕТАП 1 от изграждането на подова настилка е диамантено фрезоване или шлайфане , където трябва да се добие гладка  основа, която позволява нанасянето на следващи слоеве.
  • ЕТАП 2 : запълването на всички пукнатини и каверни по основата  и изчакването им да изсъхнат  напълно. 
  • ЕТАП 3: Вече може да пристъпим към полагането на първия  слой, който има за цел да направи добра спойка/сцепление между добре почистената бетонова основа и положения епоксиден грунд.


Доброто опесъчаване  на епоксидния грунд е гаранция за добро сцепление със следващия слой.


  • ЕТАП 4   при него трябва да направим избор за какви цели ще се използва помещението  и след това да се насочим към грапава(антислип система) или гладка система . 
    • Полагането на гладка  полиуретанова или епоксидна система   би имала този ефект (за производствени цели препоръчителен размер от 2-4 мм)

    • полагането на противо плъзгаща антислип система  би изглеждала така при препоръчителен размер 3-8ммУсловието за изграждане на този тип настилки е винаги влажност на основата до 4%. Това ни гарантира, че нашата настилка ще има добро сцепление с основата, което е един от най важните фактори. Този вид подове се използват в предприятия  за хранително-вкусовата промишленост, млекопреработвателни предприятия, рибната промишленост  , технологични центрове на ИТ компании , електро преработвателни  предприятия.