събота, 14 януари 2017 г.

Зеленчукова борса с.Плодовитово

Завършихме успешно Етап 1 от изграждането на борса за плодове и зеленчуци и пътното включване на обекта.
Фирмата участва от нулев цикъл на създаването на обекта , което включваше, верикална планировка вън и вътре, ВиК, Груб строеж, топлоизолация на всички вътрешни настилки, Шлайфан бетон за високо натоварване в предприятието и ресан бетон за външна настилка. 
Пътната  връзка  за включване на обекта в главния път включва изработването и монтажа на 22м  отводнителен канал  и отвеждането му,  вертиклана планировка,бордюри  и двойно армирана бетонова настилка за основа преди асфалта.